back

საკონდიტრო

ტორტები


• ტორტები •

ტორტი ირისი

ტორტი კენკრის

ტორტი ტირამისუ

ტორტი რაფაელო მრგვალი

ტორტი "ასორტი"

ტორტი შოკოლადის ჟელეთი

ტორტი ხილის ჟელეთი კონტ

ტორტი ხილის მრგვალი (თეთრი შოკოლადით)

ტორტი კაპუჩინო მრგვალი

ტორტი სგუშონის

ტორტი სამეფო მრგვალი

ტორტი ყავის მრგვალი

ტორტი შოკოლადის საფირმო

ტორტი ტირამისუ

ტორტი ნუსი

-CHEF-
Pierre Gabant